Draudimas

 

 

  • Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad medicininė pagalba užsienio šalyje ne tos valstybės gyventojams yra labai brangi!
  • Vykstantiems į užsienio šalį patariame turėti medicininių išlaidų ir nelaimingų atsitikimų draudimą.
  • Medicininių išlaidų draudimas kompensuoja gydymo ir/ar repatrijavimo išlaidas užsienio valstybėse.
  • Draudimas nuo nelaimingų atstikimų, nelaimės atveju, leidžia tikėtis piniginės kompensacijos. Kompensacijos dydis priklauso nuo patirtų sužalojimų sunkumo.
  • Jeigu Jums būnant užsienio šalyje atsitiko draudiminis įvykis ir tenka mokėti už gydytojo paslaugas, būtinai išsaugokite visus su gydymu susijusius dokumentus ir mokėjimo čekius. Jei medicininė pagalba kelionėje buvo mokama, turint medicininių išlaidų draudimą, grįžus iš kelionės, draudimo kompanija kompensuos išlaidas pagal surinktus dokumentus.
  • Draudimo paslaugas galite įsigyti mūsų kelionių agentūroje. Informaciją apie draudimo taisykles ir sąlygas Jums suteiks mūsų darbuotojai.

 

Jūsų,

ZIP Travel